Starożytna Grecja, pogrzeby i nagrobki podwójne

Wiara starożytnych Greków opiera się między innymi na założeniu, że po śmierci dusza istnieje dalej w miejscu nazywanym Hadesem, rządzonym przez boga o tym samym imieniu. Dobrzy ludzie trafiali na Pola Elizejskie, natomiast najgorsi przestępcy trafiali do Tartaru.

Nagrobki i pogrzeby w Starożytnej Grecji

nagrobki siedlceSposób pochówku w dużej mierze zależał od tego, gdzie nastąpiła śmierć, praktykowano bowiem zarówno pochówek w trumnie, jak i całopalenie na stosie. To drugie stosowano często zwłaszcza na wojnie, ponieważ prochy w urnie można było zabrać do domu i oddać rodzinie. W takim przypadku nagrobki podwójne były całkowicie zbędne. Warto wiedzieć, że każdy rejon miał swoje zwyczaje pogrzebowe, często związane z płcią i wiekiem zmarłego, na przykład prochy kobiet i mężczyzn trafiały do amfor różnego typu, a dzieci nie palono, tylko chowano w pozycji pionowej. Tu również typowe nagrobki Siedlce, zwłaszcza nagrobki ekskluzywne, były zbędne. Urny z prochami składowano w specjalnych jamach lub komorach grobowych. Często składano im dary, a nawet wyprawiano rytualne uczy przy grobach. Znane są również miejsca, w których praktykowano pochówki szkieletowe. Nie stosowano jednak typowych nagrobków, więc na przykład popularne nagrobki mazowieckie nie zyskałyby uznania w oczach Greków.
Zwyczaje pogrzebowe starożytnych Greków stanowią interesujący sposób na bliższe poznanie tej kultury, ponieważ wiążą się z nimi kwestie społeczne, obyczajowe, religijne oraz powiązane ze sztuką. Wiele mówią one o życiu ludzi sprzed setek i tysięcy lat oraz o ich podejściu do śmierci i zmarłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *