Sporządzanie charakterystyki energetycznej dla obiektów budowlanych

Jeżeli zależy nam na tym, ażeby usystematyzować wiedzę na temat zużycia energii w danym budynku, wiele osób stosuje się specjalne certyfikaty energetyczne, które pozwalają na ocenę zużycia energii w danym bloku lub domu. W wielu wypadkach możemy w ten sposób poczynić działania, które mają na celu ograniczenie zużycia energii, a także sprawienie, iż zużycie energii nie będzie generowało niekorzystnych skutków dla klimatu.

Certyfikat energetyczny dla budynków

charakterystyka energetyczna budynkuDzięki wystawianiu świadectw i certyfikatów tego typu, wiele domów mieszkalnych oraz bloków może być określonych jako energooszczędne oraz nie generujące nadmiernych kosztów zużycia energii. Charakterystyka energetyczna budynku może być zatem niezwykle ważnym elementem nowoczesnego budownictwa. Do jej określenia potrzebne są konkretne wytyczne i informacje. Jedną z nich jest na przykład pow użytkowa domu lub mieszkania, a także rodzaj okien czy rok budowy naszego budynku. Wiele z tych wytycznych jest ważne dla tego, ażeby mogło zostać wystawione świadectwo energetyczne dla danego budynku (ważne nawet do dziesięciu lat do przodu). Duża część budynków może otrzymywać certyfikat energetyczny nawet pomimo tego, iż zostały uznane za zabytkowe. Wedle polskiego prawa certyfikaty energetyczne mogą być wystawiane dla każdego budynku, a obowiązek tego typu jest istotny na przykład w przypadku przeniesienia własności obiektu lub powstania stosunku najmu.

Certyfikaty energetyczne są niewątpliwie ważnym elementem dbania o brak nadmiernego zużywania prądu. Są one także pokłosiem redukcji nadmiernego zużycia nie tylko energii elektrycznej w domach, ale także opału. dzięki dbaniu o jak najmniejsze zużywanie energii, możliwe jest także wymienianie przestarzałych elementów w domach (np. drzwi czy okien).