Różnica między niwelacją geodezyjną a budowlaną

 

Przygotowanie gruntu pod budowę jest jednym z najważniejszych etapów prac na placu budowy. Aby wiedzieć, z jakim terenem mamy do czynienia niezbędna jest pomoc geodety, który pomoże wykonać wszystkie ważne pomiary i dokonać analizy powierzchni. Dzięki temu będzie można przystąpić do wykonywania zleconego zadania.

Niwelacja inna niż geodezyjna

niwelacja budowlanaProces niwelacji okiem geodetów to wyznaczenie różnicy pomiędzy punktami i określenie tym sposobem wysokości gruntów, a także sporządzenie przebiegu warstwic na mapach i zaznaczenie poziomych oraz pochyłych powierzchni przed przystąpieniem do prac budowlanych. Geodeta przygotowuje siatkę wysokościową terenu i dostarcza pozostałym pracownikom informacji o profilu gruntu. Nieco innym pojęciem jest niwelacja budowlana, która powinna być właściwie nazywana profilowaniem terenu. Polega na wyrównaniu powierzchni gruntu i odpowiednim jej ukształtowaniu, w zależności co w dalszym ciągu prac będzie na nim powstawać. Takiej niwelacji dokonuje się przez usunięcie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie występujących ubytków, według rzędnych wysokościowych, które były wytyczone urządzeniami geodezyjnymi. Profilowania terenu może dokonać każdy, kto chce wyrównać teren swojego ogródka lub działki. Trzeba jednak przy tym pamiętać, aby nie tworzyć niepotrzebnych dziur, w których z czasem zacznie gromadzić się woda. Profilowanie to nie tylko zebranie warstwy ziemi, ale też jej dowiezienie w razie potrzeby. Świeżo wyrównana powierzchnia nie jest gotowa do zasadzenia roślin, dlatego należy dodatkowo dostarczyć żyzne podłoże, które zapewni nam stworzenie bogatego w kwiaty i owoce lub warzywa.

Jedno pojęcie i dwie różne definicje. Mimo, że niwelacja geodezyjna i budowlana są ze sobą związane i jedna następuje tuż po drugiej, to na tę drugą lepiej mówić profilowanie, aby nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu. Dzięki temu wszyscy będą pewni tego, co jest krok po kroku wykonywane na budowie.