Bezpieczeństwo w szkole

Każda placówka oświatowa musi nie tylko dbać o jakość kształcenia, ale także o bezpieczeństwo uczniów. Obowiązkiem nauczyciela jest odpowiednie zachowanie i pokierowanie uczniami w sytuacji zagrożenia. Gdy zajdzie taka konieczność, na przykład w wypadku pożaru, życie i zdrowie uczniów będzie zależało nie tylko od umiejętności i opanowania opiekuna, ale także od tego, czy szkoła została wyposażona w stosowne oznakowanie.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

przeciwpożarowe znaki sklepNie ma możliwości, aby ze stuprocentową skutecznością zabezpieczyć budynek przed wybuchem pożaru. Można jednak zadbać o to, aby w razie takiej niebezpiecznej sytuacji uczniowie i pracownicy szkoły mogli sprawnie i szybko wydostać się z budynku. W każdej szkole obowiązkowo przeprowadza się szkolenia, podczas których dyrektor we współpracy z lokalną jednostką straży pożarnej organizują ćwiczeniową ewakuację. Wcześniej na apelu lub na godzinie wychowawczej uczy się dzieci, jak sprawnie wydostać się z klasy i jak odszukać najbliższe wyjście. Szkoła musi być wyposażona w przeciwpożarowe znaki Sklep internetowy z dedykowanym wyposażeniem i akcesoriami to jedno z miejsc, w których można zaopatrzyć się w potrzebne znaki. Podstawowo instaluje się zielone tabliczki z napisem WYJŚCIE EWAKUACYJNE, które świecą w ciemności, tak aby można było je odczytać nawet przy dużym zadymieniu. Razem z nimi zakłada się również zielone znaki KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ oraz długie strzałki, również widoczne w ciemności. Czerwonymi znakami oznacza się miejsce rozmieszczenia gaśnic i hydrantów, a także drzwi przeciwpożarowych.

W każdej szkole muszą pojawić się tabliczki lub foliowe naklejki wskazujące drogę ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne, z których uczniowie i pracownicy będą mogli skorzystać w razie pożaru. Stosowne znaki mają kolor zielony i czerwony, zależnie od tego, o czym informują.