Składki na ubezpieczenia społecznie

Średnie wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi ok. 3300 złotych. Niestety wynagrodzenie to jest pomniejszane o szereg składek, zaliczek itp.

ubezpieczeniaSzacuje się, że około 30 % naszych przychodów oddajemy państwu. Znaczną część daniny na rzecz państwa stanowią składki na ubezpieczenia społeczne, czyli składka emerytalna, chorobowa oraz rentowa. Łącznie stanowią one aż 18, 71 % naszych przychodów. Dodatkowe 8, 25 % naszych dochodów oddajemy państwu w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na szczęście większą jej część, czyli 7, 75 % z przychodu możemy odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.  Oczywiście składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe. Koszty pracy w Polsce są bardzo wysokie, co zniechęca pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki, niektórych wręcz zmusza do pracowania w szarej strefie. Mimo, że bezpośrednio oddajmy państwu 30 % naszych dochodów, stan opieki zdrowotnej oraz inne instytucje są zadłużone oraz nieefektywne w działaniu.

Zamiast podwyższać składki na ubezpieczenie społeczne warto zastanowić się nad reformą systemu nimi zarządzającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *