Rodzaje odpadów niebezpiecznych w naszym otoczeniu

 

Skoro zajmujemy się licznymi zajęciami, tak jak produkcja lub pozyskiwanie surowców, to musimy liczyć się z faktem, że możemy wytwarzać jakieś niebezpieczne substancje, które są pochodnymi wyrobów, które wytwarzamy. Tak więc z takimi niebezpiecznymi odpadami możemy mieć do czynienia w zakładach produkujących lub wydobywających jakieś złoża. Jest wiele takich niebezpiecznych odpadów. Dlatego też odpowiednio są one oznakowane. 

Kodowanie różnych odpadów

odpady niebezpieczne kodyKażdy zakład produkujący coś i w wyniku tej produkcji jeśli otrzymują  jakieś odpady, które są niebezpieczne dla środowiska lub człowieka muszą je odpowiednio zabezpieczyć, przechowywać i utylizować. Mamy różne gałęzie przemysłu, więc możemy mieć bardzo dużo substancji, które mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i flory. Skoro przedsiębiorcy muszą te odpady jakoś przechowywać to równie dobrze muszą je jakoś oznakować. Tak, by osoba która na przykład je przewozi lub przenosi znała ryzyko, gdy odpady wydostaną się na zewnątrz. Dlatego składowane odpady niebezpieczne kody muszą być też oznakowane. Dlatego też z góry wyznaczono specjalne oznakowanie dla każdego rodzaju niebezpiecznego odpadu. Dzięki temu wiemy z czym mamy do czynienia nie otwierając opakowania. Takie kody są bardzo powszechne i stosowane są nie tylko w naszym kraju, ale też w innych. To musiało być oznakowanie uniwersalne. Przecież mamy coś takiego jak transport międzynarodowy i w tym transporcie przecież też mogą być przewożone niebezpieczne odpady. Jak oznaczyć takie odpady, skoro muszą być one zabezpieczone bardzo szczelnie. Wystarczy jak takie oznakowanie umieścimy na opakowaniu. Może to być zarówno naklejka, jak i już gotowe opakowanie na którym trwale jest umieszczony dany symbol niebezpieczeństwa.

Wytwarzając niebezpieczne odpady w wyniku danej produkcji lub wydobyciu, musimy je odpowiednio zaklasyfikować i oznaczyć odpowiednim kodem. Tak by każdy wiedział z jakim niebezpiecznym odpadem ma do czynienia. Tylko tak poprawnie oznakowane odpady mogą być przechowywane jeśli to konieczne lub zutylizowane.