Jak chronić pompy w oczyszczalniach ścieków?

Urządzenie jest proste w obsłudze i świetnie sprawdza się w mniejszych oczyszczalniach lub na terenach oddalonych od oczyszczalni. Dzięki swojej konstrukcji sto pionowe skutecznie oddziela większe ciała stałe od cieczy, a tworzące się skratki transportuje do osobnego kontenera. Dzięki temu można zabezpieczyć pompy przed zatykaniem oraz awariami.

Wykorzystanie sita pionowego do mechanicznej filtracji ścieków

sito pionoweDo wstępnego oczyszczania ścieków z większych ciał stałych stosowane jest sito pionowe które separuje i odwadnia skratki. Cały proces odbywa się hermetycznie. Sita pionowe mogą być montowane na zewnątrz oraz w pomieszczaniach. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi urządzenie sprawdza się w samodzielnych obiektach, które znajdują się poza oczyszczalniami. Sito pionowe powszechnie używane jest w mniejszych oczyszczalniach ścieków. Dzięki urządzeniu dalsze procesy oczyszczania, odwadniania i zagęszczania ścieków przebiegają sprawniej i ryzyko awarii urządzeń zostaje zmniejszona. Ze względu na swoją budowę sita pionowe stosowane są w miejscach, w których niemożliwy jest montaż innego rodzaju urządzeń mechanicznego oddzielania ciał stałych od ścieków. Urządzenie, po oddzieleniu skratek odwadnia je oraz redukuje ich masę, aby cały proces przebiegał jeszcze efektywniej. Trafiają one do specjalnych kontenerów. Urządzenie musi spełniać normy ISO oraz wykonane być ze stali kwasoodpornej oraz nierdzewnej.

Średnicę sita dobiera się odpowiednio do danego wylotu ścieków. Urządzenie może służyć również w przydomowych oczyszczalniach czy studniach. Sito pionowe ma niskie zużycie energii, działa samodzielnie i emituje niski poziom hałasu. Dzięki niemu pozostałe urządzenia w oczyszczalni ścieków są chronione przed zanieczyszczeniami oraz zatkaniem pomp.