Funkcje przejść szczelnych

Studnie, które kiedyś były wykorzystywane powszechnie na każdym gospodarstwie, ostatnio są spotykane coraz rzadziej. Nadal jednak można je spotkać na niektórych gospodarstwach, szczególnie tych, które nie mają podłączenia do kanalizacji. W takim przypadku bowiem studnia jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Zastosowanie przejść szczelnych

przejścia szczelne przez ściany betonoweOd kilkunastu lat obserwuje się stopniowo słabnące zainteresowanie korzystaniem ze studni. Przy tych gospodarstwach, przy których można jeszcze spotkać studnie, służą one jako niezbędny element funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Studnie muszą się tam znajdować, aby dostarczać wodę zarówno do oczyszczalni jak i domu. Tworząc połączenia pomiędzy studnią, a gospodarstwem i oczyszczalnią bardzo ważna role odgrywają przejścia szczelne przez ściany betonowe. Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków mogła działać prawidłowo, bardzo ważne jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do wody, stąd też tak duże znaczenie odgrywa uszczelnienie połączeń ze studnią. Również w kontekście jakości wody czerpanej ze studni – nieszczelna obudowa może bowiem sprawić, że z czasem woda w studni będzie miała niższą jakość, na skutek mieszania się wód gruntowych z głębinowymi. Przy wyborze odpowiednich przejść szczelnych bardzo ważne jest, aby były one odporne zarówno na korozję, jak i uszkodzenia mechaniczne. Stad też tak często wykorzystywane są przejścia szczelne z gumy lub wytrzymałych tworzyw sztucznych.

Projektując przydomowe instalacje sanitarne w gospodarstwach, które nie mogą być podłączone do instalacji wodociągowej, trzeba baczną uwagę zwrócić uwagę na szczelność połączeń. Nieszczelna obudowa studni może znacząco pogorszyć jakość czerpanej z niej wody. Szczególnie jest to ważne w gospodarstwach, które stale czerpią wodę ze studni i wykorzystują ją na co dzień.