Znaczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki rewizyjne są bardzo istotnym elementem każdej sieci kanalizacyjnej. Ich znaczenie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, które z kolei bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo sanitarne na terenach zurbanizowanych, a także na czystość środowiska naturalnego naszej planety.

Zastosowanie studni kanalizacyjnych

studnie kanalizacyjneRóżnego rodzaju studnie kanalizacyjne służą przede wszystkim do monitorowania przepływu ścieków przez instalacje publicznej kanalizacji zewnętrznej. O ich rozmieszczeniu decyduje wiele czynników, ale najczęściej instalowane są przy granicy przejścia rurociągu z sieci publicznej do prywatnej, a także w miejscach połączenia rur o różnej średnicy, spadku, skrzyżowań lub zmiany kierunku przewodów. Dzięki studzienkom inspekcyjnym możemy odpowiednio wcześnie reagować na wszelkiego rodzaju usterki pojawiające się w sieci kanalizacji, przeprowadzać jej prawidłową konserwację, a także monitorować jej przepustowość. Najbardziej powszechne studnie budowane są z betonowych prefabrykatów, choć coraz częściej używa się elementów wykonanych z polietylenu, który wykazuje dużo większą trwałość. Studzienki kanalizacyjne wystawione są bowiem na działanie dużych obciążeń związanych z umieszczeniem w ziemi. Napór podłoża na boczne ściany studzienki, jego okresowe pęcznienie, wyporność związana z jego nawodnieniem, a także zewnętrzne obciążenia od góry stwarzają konieczność zadbania o prawidłowe parametry techniczne tego typu elementów składowych kanalizacji. Dlatego właśnie polietylen jest pod wieloma względami lepszym rozwiązaniem od betonu, ponieważ jest to materiał bardzo elastyczny, szczelny, odporny na przemarzanie, korozję, a nawet agresywne związki chemiczne zawarte w ściekach.

Warto wspomnieć, że studzienki rewizyjne są również stosowane do monitorowania instalacji gazowych oraz telekomunikacyjnych. Poza publicznym zastosowaniem są również wykorzystywane na terenach prywatnych, na przykład w połączeniu z przydomową oczyszczalnią ścieków. Często znajdują się w nich liczniki, które pozwalają kontrolować zużycie mediów przez indywidualnego odbiorcę.