System kanalizacyjny z regulacją przepływu wody deszczowej

Coraz częściej występują ekstremalne zjawiska atmosferyczne powodujące nawalne opady. Wymusza to konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych służących do zminimalizowania negatywnych skutków nawałnic, którymi są podtopienia i powodzie.

Systemy ściekowe wyposażone w regulatory przepływu 

regulator przepływu wody deszczowejNajlepsze rozwiązanie przynoszą regulatory stosowane w systemach kanalizacyjnych. Skuteczny regulator przepływu wody deszczowej zapobiega przed przedostawaniem się cieczy na posesję lub do wnętrza budynku. Ogranicza natężenie odpływu ze zlewni i odgrywa coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Regulatory zapewniają stałą wartość natężenia odpływu cieszy, a także stabilizują przepływ przed oraz za urządzeniami takimi jak przepompownie ścieków czy urządzenia podczyszczające. Regulatory przepływu mogą mieć zróżnicowaną budowę, a parametry dopasowywane są do warunków lokalizacji oraz przeznaczenia. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym sieci kanalizacyjnych, separatorów, osadników oraz innych urządzeń umożliwiając im pracę przy nominalnych parametrach. Chronią cieki wodne przed zaburzeniami parametrów hydrologicznych. Ograniczają wypływ ze zbiorników retencyjnych i regulują zrzut ścieków do cieku wodnego w przypadku intensywnych opadów deszczu. Każdy regulator charakteryzuje się zróżnicowanymi parametrami technicznymi związanymi przede wszystkim z natężeniem przepływu.

Ceny urządzeń uzależnione są od parametrów i przeznaczenia, a także materiału z jakiego zostały wykonane. Regulatory przepływu przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej są idealnym rozwiązaniem dla układów retencji i stanowią idealny element regulujący odpływ ze zbiorników do kolektorów deszczowych. Zapobiegają cofaniu się ścieków, a także zapobiegają podtopieniom i zalaniom.