Przykłady biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom ochrony powstających budynków oraz spełnienie wszystkich wymogów prawnych należy podjąć odpowiednie działania na etapie projektu. Konieczne jest rozpoznanie możliwych do wystąpienia zagrożeń oraz środków zapobiegawczych, które są ujęte w stosownych aktach takich jak ustawy czy rozporządzenia. Jednym z największych niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w przestrzeni zamkniętej jest z całą pewnością pożar.

Jak zwiększyć odporność ogniową konstrukcji?

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychMoże on spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego jak i również zgromadzonego mienia. W związku z tym w celu zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się bierne oraz aktywne systemy ochrony. Do tych pierwszych z całą pewnością zaliczyć można zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, których zadaniem jest zwiększenie nośności konstrukcji. Żeby to osiągnąć realizowany jest natrysk specjalnych specyfików na elementy nośne wykonane ze stali. Dzięki temu osiągana jest wymagana nośność ogniowa. Warto wspomnieć, że na skuteczność całego procesu bardzo duży wpływ ma właściwa realizacja całego procesu. W tym celu ekipa wykonująca natrysk powinna posiadać odpowiednie przeszkolenie, kompetencje oraz doświadczenie. Kluczowe jest przestrzeganie warunków, w którym wykonywane są wszystkie czynności. Należy tutaj wspomnieć temperaturę czy wilgotność powietrza.

Bezpieczeństwo pracowników jest zapewniane poprzez środki ochrony osobistej oraz odpowiednią wentylację pomieszczenia, gdzie wykonywany jest proces. Oprócz biernych środków ochrony przed pożarem chronią również aktywne systemy. Przykładem może być system wykrywania i sygnalizacji. W jego skład wchodzą między innymi czujki, centrale czy sygnalizatory. Zastosowanie biernych i aktywnych środków ochrony pozwala w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo użytkowników obiektu.