Podział ubezpieczeń

Ubezpieczenia mają swoje specjalne miejsce w prawie polskim. Według kodeksu cywilnego można wyróżnić ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe.

ubezpieczenie bezpieczeństwoOsobowe dotyczą oczywiście ludzi, a ich celem jest pokrycie potrzeb finansowych, które zostały spowodowane przez określone zdarzenia w życiu człowieka. Ubezpieczenia osobowe można podzielić z kolei na te od życia oraz uprawniające do otrzymania zadośćuczynienia finansowego w przypadku dożycia, a także na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Z kolei majątkowe dotyczą majątku człowieka albo określonej odpowiedzialności cywilnej, a ich zadaniem jest zadośćuczynienie za szkody wyrządzone przez drugiego człowieka, a także przez czynniki takie jak ogień, woda itp. W kodeksie cywilny istnieje jeszcze jeden podział ubezpieczeń: na społeczne i gospodarcze.

Społeczne dotyczą świadczeń dla pracowników i ich rodzin (zarządzane przez ZUS i KRUS), a pozostałe nazywane są gospodarczymi (obejmują zarówno ubezpieczenia osobowe i majątkowe) i regulowane są innymi normami prawa cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *