Obowiązkowe ubezpieczenia w Polsce

Bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych dóbr człowieka. Państwa stara się zapewnić bezpieczeństwa obywatelom w różnych aspektach: społecznych, militarnych, gospodarczych i wielu innych.

oszczędzanieCzęść tych zadań realizuje poprzez narzucanie obywatelom różnych ubezpieczeń, których posiadanie jest obowiązkowe. Najbardziej popularnym i znanym ubezpieczeniem jest OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Bezpieczeństwo zdrowotne jest zapewniane poprzez obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne: rentową, chorobową, zdrowotną czy wypadkową. Państwo zmusza również rolników do ubezpieczania swoich budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych. Specjalne przepisy regulują również szczególne ubezpieczenia przeznaczone dla zawodów związanych z prawem: doradców, adwokatów, radców czy notariuszy.

Ustawa reguluje konieczność posiadania danego zabezpieczenia, ale nie reguluje warunków, w tym kosztów, jego zdobycia, które są ustalane indywidualnie przez zakłady ubezpieczeniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *