Kodeks pracy a urlop macierzyński

Pierwsze prawa, jakie zdobywa kobieta podczas ciąży, to prawo do zwolnienia się z tytułu badań lekarskich, zmiana czasu pracy, przeniesienie na inne stanowisko lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Panie zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają ochronie przed zwolnieniem. Ochrona przed zwolnieniem obowiązuje przez dwanaście miesięcy. 

Co gwarantuje urlop macierzyński?

kodeks pracy urlop macierzyńskiNa urlop macierzyński można już przejść na sześć tygodni przed planowaną datą porodu, w sumie przysługuje dwadzieścia tygodni urlopu macierzyńskiego. Kodeks pracy urlop macierzyński, mówi że im większa liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie tym matce przysługuje dłuższy czas urlopu. Pierwsze tygodnie urlopu przysługują tylko matce, po czternastu tygodniach o przyznanie urlopu może się starać ojciec dziecka. W tym przypadku matka musi zanieść do szefa (nie później niż siedem dni przed planowanym powrotem) wniosek oraz zaświadczenie z zakładu pracy ojca. W trakcie urlopu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% lub 80% wypłaty. Ojciec dziecka może korzystać z pierwszych uprawnień tuż po narodzinach dziecka. Jeśli żona znajduje się w połogu, mąż, może ubiegać się o urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad członkiem rodziny w wymiarze czternastu dni w roku kalendarzowym. 

Po zakończeniu urlopu pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownicę na dotychczas zajmowane stanowisko. Podczas karmienia piersią, matce przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane w czas pracy. Jeśli kobieta karmi więcej niż jedno dziecko to przysługują jej przerwy czterdziestopięciominutowe. Rodzic, który wychowuje co najmniej jedno dziecko do 14. roku życia, ma prawo do dwóch dni urlopu lub 16 – godzinnego zwolnienia z pracy (wymiar ten nie ulega zmianie względem posiadanej liczby dzieci).