Jak zwiększyć jakość energii elektrycznej?

Każdy zarządca zakładu energetycznego jest zobowiązany do tgeo, aby dbać o jakość świadczonych usług. Innymi słowy, niedopuszczalne są sytuacje, w której dochodzi do przerw w dostawie energii. Takim sytuacjom trzeba na każdy możliwy sposób zapobiegać.

Przyczyny zapadów napięcia

zapady napięcia energii elektrycznejZakłady energetyczne musza dbać o to, aby nie dochodziło do sytuacji, w której dostawy prądu do klientów sa przerywane. Takie sytuacje mogłyby bowiem spowodować, że dostawcy prądu mogliby wnosić do danego zakładu roszczenia, które byłyby w pełni uzasadnione. Tak naprawdę jednak, oprócz przerw w dostawie prądu spowodowanych na przykład warunkami atmosferycznymi, mogą być one też spowodowane na przykład przez zapady napięcia energii elektrycznej. Zjawisko to, będące naturalnie występującą anomalią w sieci, polega na nagłym, szybkim spadku napięcia do minimalnego poziomu, oraz na jego natychmiastowym wzroście po krótkiej chwili. Takie zjawisko, wbrew pozorom, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Najczęściej anomalia ta powoduje, że następują przerwy w dostawie prądu, czasem takie, które trwają dłuższa chwilę, o ile wystąpienia anomalii nie zostanie wykryte na czas. Dlatego tak ważne jest, aby dokonywać pomiarów jakości energii elektrycznej. Jest to tak naprawdę jedyny sposób, aby zapobiegać występowaniu różnych anomalii w sieci, nie tylko zapadom, ale także wielu innym. Pomiary takie, wykonywane przez profesjonalną aparaturę, pozwalają na szybko wykryć wszystkie nieprawidłowości w zarządzaniu siecią.

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem, jeśli chodzi o działalność zakładów energetycznych, jest dopuszczenie do przerw w dostawie prądu. Sytuacje takie mogą spowodować, że klienci danego zakładu będą składać uzasadnione reklamacje. Dlatego też stan oraz prace instalacji należy monitorować.