Jak zabezpieczyć budynek przed wnikaniem wilgoci?

 

W miejscach, w których może występować wilgoć powinna zostać wykonana izolacja wodochronna. Niezwykle ważnym zabiegiem jest hydroizolacja fundamentów już na etapie budowy. Przede wszystkim chroni ona beton, ale również zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza budynku oraz zapewnia utrzymanie odpowiedniej termoizolacyjności całej konstrukcji budynku.

Wodochronna izolacja budynku

izolacje przeciwwodneNa każdym rodzaju gruntu występuje pewna ilość wody. Na glebach, które nie przepuszczają wody – na przykład gleby gliniaste – i woda opadowa nie ma odpływu, konieczne jest wykonanie na fundamentach solidnej izolacji. Zaawansowane technologie oraz nowoczesne materiały stworzą skuteczną barierę, która będzie chronić nasz dom przed wnikaniem wilgoci wgłąb murów, a co za tym idzie powstawaniem pleśni oraz grzybów. Izolacje przeciwwodne składają się z dwóch elementów – izolacji poziomej oraz pionowej. Najpopularniejszą i bardzo skuteczną metodą izolacji fundamentów przed szkodliwym działaniem wody jest pokrycie ich masą bitumiczną. Jest to produkt przetwórstwa ropy naftowej, który został dodatkowo wzbogacony na przykład kauczukiem, lateksem lub mieszankami polimerów. Innymi materiałami wykorzystywanymi do izolacji są uszczelniające mikrozaprawy, polimerowo-asfaltowe papy termozgrzewalne czy też samoprzylepne membrany bitumiczne. Doskonałym wsparciem oraz uzupełnieniem izolacji fundamentów jest zastosowanie drenażu odprowadzającego nadmiar wody z gruntu wokół budynku.

Niezwykle ważnym elementem podczas budowy nowych budynków jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią. Tylko poprawnie wykonana izolacja przeciwwodna sprawi, że fundamenty będą w pełni chronione przed wodą gruntową i deszczową. Warto zatem dowiedzieć się na jakiej konkretnie glebie ma być postawiony budynek i wybrać metodę ochrony przed tym czynnikiem.