Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

Z roku na rok wzrastają koszty jednostkowe mediów. W związku z tym coraz ważniejszym zagadnieniem jest optymalizacja ich zużycia. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakładów przemysłowych, które zużywają duże ilości zarówno energii elektrycznej jak i również ciepła. W związku z tym istnieje tutaj duże pole do manewru jeśli chodzi o oszczędności. 

Rola audytu energetycznego firmy

audyt energetyczny przedsiębiorstwaW celu ograniczenia kosztów z tym związanych prowadzone są działania mające na celu sprawdzenie stanu aktualnego oraz wytypowanie potencjalnych czynności czy inwestycji, które mogą polepszyć ten stan. Możliwym jest bowiem do przeprowadzenia audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który może być wykonany przez zespół z danej firmy lub instytucji zewnętrznej. W pierwszym przypadku mowa o tak zwanym audycie wewnętrznym. W drugim przypadku jest to audyt zewnętrzny. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku celem jest określenie stanu dotychczasowego oraz opisanie możliwych działań, które mogą spowodować mniejsze zużycie mediów czy ich bardziej optymalne wykorzystanie. Do tego potrzebna jest duża wiedza oraz kompetencje. W zależności od wielkości obiektu proces może trwać kilka dni lub nawet miesięcy. Jeśli audytor ma do czynienia z dużą i rozległą instalacją czy linią technologiczną często korzysta on z pomocy technologa lub działu utrzymania ruchu w danym zakładzie. Koniecznym jest bowiem przedyskutowanie możliwych rozwiązań jeśli chodzi o zmianę funkcjonowania procesu.

Często bowiem w sprawozdaniu zawarte są sugestie odnośnie zmiany czy modernizacji parku maszynowego lub jego rozbudowy. Sprawozdanie jest dokumentem wynikowym, który jest wystawiany po zakończeniu prac. W nim opisane są wszelkie możliwe czynności, które mogą zostać podjęte. Są one sklasyfikowane według ważności i możliwych korzyści. Jak widać w przypadku zakładów przemysłowych często zachodzi konieczność maksymalizacji zysków, którą można osiągnąć przez optymalizację zachodzących procesów.